2.6000 tỷ hỗ trợ việc làm bền vững

Mục đích chi 2.600 tỷ là gì? Lao động làm gì để được hưởng lợi từ 2.600 tỷ? 2.600 tỷ chi vào những việc gì… cùng Hiệp hội cung ứng lao động Bắc Ninh và công ty cung ứng lao động Tri Thức Việt tìm hiểu nhé.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 được ban hành theo Quyết định số 90/QĐ-TTG ngày 18/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

 • Mục tiêu
  • Tỷ lệ hộ nghèo duy trì 1 – 1.5%/năm
  • Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3%/năm
  • Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4 – 5%/năm
 • Kết quả cần đạt đến năm 2025
  • 100% người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo có nhu cầu được hỗ trợ kết nối việc làm
  • Tối thiểu 100.000 người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo có việc làm
  • Tối thiểu 9.500 người lao động thuộc đối tượng trên được hỗ trợ đào tạo. Trong đó 5.700 lao động đi làm việc ở nước ngoài, 1.200 lao động tham gia các khóa đào tạo nâng cao ngoại ngữ trước khi đi nước ngoài.

Đối tượng được hưởng lợi từ 2.600 tỷ đồng

Đối tượng lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo. Ngày 14/11, Cục Việc làm, Bộ lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Cục quản lý lao động ngoài nước tổ chức khu vực phí Bắc. Tại đây đại diện Cục việc làm giới thiêu Tiểu dự án 3, thuộc Dự án 4 về hỗ trợ việc làm bền vững

Tiểu dự án 3 trong chương trình hỗ trợ việc làm bền vững

Tiểu dự 3 cung cấp thông tin thị trường lao động, hộ trợ tạo việc làm bền vững cho người lao động, kết nối phiên giao dịch việc làm.

Phấn đấu 2025, 100% người lao động trong đối tượng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tiếp cận được thông tin việc làm.

Phấn đấu 2025, tối thiểu 100.000 người lao động có việc làm bền vững

Dự kiến, để thực hiện Tiểu dự án 3 cần 2.610 tỷ đồng, trong đó vố địa phương 550 tỷ, ngân sách Trung ương 1.950 tỷ đồng, nguồn khác 110 tỷ đồng.

2.600 tỷ đồng chi vào hạng mục nào

Nội dung Tiểu dự án nêu rõ các hạng mục cần triển khai: Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia cổng thông tin việc làm, giao dịch việc làm, thu thập, phân tích dự báo thị trường lao động.

Hiệp hội cung ứng lao động Bắc Ninh và công ty cung ứng lao động Tri Thức Việt chung tay cùng với Chính phủ, hỗ trợ tối đa lao động thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo có việc làm bền vững, chi phí Ký túc xá, chi phí xe đưa đón.

Related Blog

Nửa triệu công nhân thất nghiệp,

Thêm 10.000 tỷ lãi suất thấp

2.6000 tỷ hỗ trợ việc làm

Leave a CommentYour email address will not be published.